IIUM Repository

Dr Aminnudin Saimon

Assistant Professor

Department of Malay Language

KLM

Pragmatik, Semantik, Linguistik

PhD in Malay Language, Master of Arts in Malay Language, and Degree of Language and Malay Linguistics.

Profile Picture

Latest Additions

 1. Saimon, Aminnudin and Roslan, Muhammad Fuad (2022) GAJAH DALAM PERIBAHASA MELAYU: ANALISIS RANGKA RUJUK SILANG. LSP International Journal, 9. pp. 1-16. E-ISSN 2601-002X
 2. Saimon, Aminnudin (2022) Penggunaan kata emotif dalam teks ucapan Perdana Menteri sempena hari kebangsaan. Pendeta, 13 (2). pp. 25-40. ISSN 1823-6812 E-ISSN 2600-8696
 3. Mohammad Ziyad, Fadwa Faieqah and Saimon, Aminnudin (2022) Pemahaman simbol emoji berdasakan status pekerjaan: satu kajian kuantitatif. International Young Scholars Journal of Languages, 5 (2). pp. 60-80. E-ISSN 0128-2573
 4. Mohd Pazli, Noorain Syahirah and Saimon, Aminnudin (2022) Tahap penguasaan tulisan Jawi: tinjauan terhadap golongan muda, pertengahan dan warga emas. International Young Scholars Journal of Languages, 5 (1). pp. 128-137. E-ISSN 0128-2573
 5. Mohamad Taufek, Nur Aisyah and Saimon, Aminnudin (2022) Strategi ketidaksantunan dalam filem Seri Mersing. International Young Scholars Journal of Languages, 5 (1). pp. 26-48. E-ISSN 0128-2573
 6. Saimon, Aminnudin and Nordin, Nurdiyana and Mohd Hisham, Nur Amira and Zamri, Nur Ashikin Syahirah and Nor Azmi, Nur Amirah Nabilah (2022) KETIDAKSANTUNAN BERBAHASA MELALUI APLIKASI TWITTER DALAM KALANGAN MAHASISWA. In: Kolokium Bahasa, Sastera dan Budaya Melayu 2022, 31 Mar 2022, Online.
 7. Saimon, Aminnudin and Mashori, Saidatun Aishah and Sabarudin, Nurizzati and Umar, Nor Fahimah and Zulkifli, Nur Haziqah and Mohd Suffian, Nur Arina Syakila (2022) Ketidaksantunan Berbahasa Melalui Aplikasi Twitter Dalam Kalangan Mahasiswa. In: Kolokium Bahasa, Sastera dan Budaya Melayu 2022, 31 Mar 2022, Online.
 8. Saimon, Aminnudin and Nazman, Siti Arfah and Mat Isa, Nur Saleha and Radzali, Nadia Nadhirah and Mohd Zulkeffle, Siti Norlina (2022) Pemahaman Mahasiswa Mengenai Istilah Semasa Bahasa Melayu Dalam Bidang Teknologi Dan Maklumat. In: Kolokium Bahasa, Sastera dan Budaya Melayu 2022, 31 Mar 2022, Online.
 9. Saimon, Aminnudin (2022) Leksis Gender Kekeluargaan dalam Novel Terpilih A. Samad Said: Kajian Analisis Komponen Makna. In: Kolokium Bahasa, Sastera dan Budaya Melayu 2022, 31 Mar 2022, Online.
 10. Tazudin, Nor Aisyah Hafiza and Che Rodi, Rozita and Saimon, Aminnudin (2022) Covid-19 issues in the official speech text of Malaysian prime minister on the movement control order (MCO): semantic field analysis. International Journal of Academic Research In Business & Social Sciences, 12 (5). pp. 1616-1630. ISSN 2222-6990
 11. Saimon, Aminnudin and Tazudin, Nor Aisyah Hafiza (2021) Leksis gender dalam novel A. Samad Said: satu analisis medan semantik. In: PERSIDANGAN ANTARABANGSA BAHASA, SASTERA DAN BUDAYA MELAYU (RENTAS) 2021, 2-3 June 2021, UUM.
 12. Sabarudin, Siti Nur Adibah and Saimon, Aminnudin (2021) Lakuan pertuturan dalam video infografik Covid-19. Jurnal Bahasa, 21 (2). pp. 326-352. ISSN 1511-9084 E-ISSN 2462-1889
 13. Sabarudin, Siti Nur Adibah and Saimon, Aminnudin (2021) Video infografik Covid-19: tinjauan dari sudut lakuan bahasa. International Young Scholars Journal of Languages, 4 (2). pp. 208-224. E-ISSN 0128-2573
 14. Md Rashid, Muhammad Asyraf and Saimon, Aminnudin (2021) Peribahasa Melayu berunsurkan kepimpinan: analisis semantik inkuisitif. International Young Scholars Journal of Languages, 4 (2). pp. 171-187. E-ISSN 0128-2573
 15. Abu Bakar, Mazlan and Zainon Hamzah, Zaitul Azma and Saimon, Aminnudin (2021) Ideologi kepimpinan dalam ucapan Dato' Seri Najib Tun Abdul Razak. International Young Scholars Journal of Languages, 4 (2). pp. 136-154. E-ISSN 0128-2573
 16. Saimon, Aminnudin (2021) Lakuan pertuturan dalam filem Nordin Ahmad. Jurnal Linguistik, 25 (1). pp. 80-99. ISSN 1823-9242
 17. Saimon, Aminnudin and Licson, Lisa and Mohamad Taufek, Aisyah and Japar, Siti Hajar and Razali, Siti Nor Asmira (2021) Lakuan bahasa arahan dalam teks ucapan Perdana Menteri berkaitan perintah kawalan pergerakan (PKP). PENDETA Journal of Malay Language, Education and Literature, 12 (1). pp. 63-78. ISSN 1823-6812 E-ISSN 2600-8696
 18. Saimon, Aminnudin and Abdul Latif, Nazatul Aineena and Abdul Rahim, Nazihah and Mohd Yusoff, Ainul Insyirah and Mohammad, Nur Syazani Hanis (2021) Tahap pemahaman pelajar terhadap istilah baharu COVID-19: kajian terhadap universiti awam di Malaysia. PENDETA Journal of Malay Language, Education and Literature, 12 (Edisi Khas). pp. 33-48. ISSN 1823-6812 E-ISSN 2600-8696
 19. Saimon, Aminnudin and Abdul Latif, Nazatul Aineena and Abd Rahim, Nazihah and Mohd Yusoff, Ainul Insyirah and Mohammad, Nur Syazani Hanis (2021) Students Comprehension To The New Terminology of Covid-19. International Journal of Social Sciences and Economic Review (IJSSER), 3 (1). pp. 12-22. E-ISSN 2706-9346
 20. Saimon, Aminnudin (2021) Lakuan pertuturan dalam filem Nordin Ahmad. Lakuan Bahasa dalam Filem Nordin Ahmad, Volume 4 (Issues 1). pp. 33-52. E-ISSN 2600-9080

Most Viewed Items

Item titleViews
1Leksis Gender Kekeluargaan dalam Novel Terpilih A. Samad Said: Kajian Analisis Komponen Makna1570
2Ketidaksantunan Berbahasa Melalui Aplikasi Twitter Dalam Kalangan Mahasiswa633
3Pemahaman Mahasiswa Mengenai Istilah Semasa Bahasa Melayu Dalam Bidang Teknologi Dan Maklumat601
4KETIDAKSANTUNAN BERBAHASA MELALUI APLIKASI TWITTER DALAM KALANGAN MAHASISWA601
5Lakuan bahasa arahan dalam teks ucapan Perdana Menteri berkaitan perintah kawalan pergerakan (PKP)428
6Lakuan pertuturan dalam filem Nordin Ahmad427
7Penggunaan kiasan dalam plot konflik filem: satu analisis pragmatik349
8Pentafsiran makna dalam ujaran saling memahami325
9Ujaran saling memahami dalam filem Nordin Ahmad321
10Tahap pemahaman pelajar terhadap istilah baharu COVID-19: kajian terhadap universiti awam di Malaysia317
11Ideologi kepimpinan dalam ucapan Dato' Seri Najib Tun Abdul Razak304
12Students Comprehension To The New Terminology of Covid-19297
13Lakuan pertuturan dalam filem Nordin Ahmad273
14Peribahasa Melayu berunsurkan kepimpinan: analisis semantik inkuisitif207
15Video infografik Covid-19: tinjauan dari sudut lakuan bahasa202
16Lakuan pertuturan dalam video infografik Covid-19195
17Leksis gender dalam novel A. Samad Said: satu analisis medan semantik178
18Covid-19 issues in the official speech text of Malaysian prime minister on the movement control order (MCO): semantic field analysis155
19Tahap penguasaan tulisan Jawi: tinjauan terhadap golongan muda, pertengahan dan warga emas75
20Strategi ketidaksantunan dalam filem Seri Mersing45
21Pemahaman simbol emoji berdasakan status pekerjaan: satu kajian kuantitatif36
22Penggunaan kata emotif dalam teks ucapan Perdana Menteri sempena hari kebangsaan8
23GAJAH DALAM PERIBAHASA MELAYU: ANALISIS RANGKA RUJUK SILANG4