IIUM Repository

Mr Yusof Ismail

KULLIYYAH OF ECONOMICS AND MANAGEMENT SCIENCES

Profile Picture

Latest Additions

 1. Ismail, Azman and Ibrahim, Nurul Inani and Ismail, Yusof (2011) Program latihan, motivasi latihan dan keberkesanan latihan. In: Pembangunan dan Pegurusan Sumber Manusia : Isu-isu Terpilih. IIUM Press, Kuala Lumpur, pp. 25-36. ISBN 978-967-418-178-9
 2. Ismail, Azman and Wan Mahmood, Wan Norhafizainee and Ismail, Yusof (2011) Tekanan kerja, peranan sokongan sosial dan konflik hal kerja dengan keluarga. In: Pembangunan dan Pegurusan Sumber Manusia : Isu-isu Terpilih. IIUM Press, Kuala Lumpur, pp. 87-98. ISBN 978-967-418-178-9
 3. Ismail, Yusof (2011) Types of assessment. In: Case Studies as a Teaching-Learning Tool in Economics, Finance and Quantitative Courses : an Instructor's Perspective. IIUM Press, Kuala Lumpur, pp. 109-119. ISBN 978-967-418-185-7
 4. Ismail, Yusof (2011) Final examinations. In: Case Studies as a Teaching-Learning Tool in Economics, Finance and Quantitative Courses : an Instructor's Perspective. IIUM Press, Kuala Lumpur, pp. 93-108. ISBN 978-967-418-185-7
 5. Zainudin, Muhamad Hafiz and Ismail, Yusof (2011) A student's experience with operations research case studies. In: Case Studies as a Teaching-Learning Tool in Economics, Finance and Quantitative Courses : an Instructor's Perspective. IIUM Press, Kuala Lumpur, pp. 83-90. ISBN 978-967-418-185-7
 6. Hairudin, Muhammad Fikri and Ismail, Yusof (2011) A student's experience with operations management case studies. In: Case Studies as a Teaching-Learning Tool in Economics, Finance and Quantitative Courses : an Instructor's Perspective. IIUM Press, Kuala Lumpur, pp. 71-75. ISBN 978-967-418-185-7
 7. Abu Hassan, Nor Hazirah and Ismail, Yusof (2011) A student's experience with decision science case studies. In: Case Studies as a Teaching-Learning Tool in Economics, Finance and Quantitative Courses : an Instructor's Perspective. IIUM Press, Kuala Lumpur, pp. 57-62. ISBN 978-967-418-185-7
 8. Che Norddin, Amir Qayyum and Ismail, Yusof (2011) A students's experience with managerial economics cases. In: Case Studies as a Teaching-Learning Tool in Economics, Finance and Quantitative Courses : an Instructor's Perspective. IIUM Press, Kuala Lumpur, pp. 25-29. ISBN 978-967-418-185-7
 9. Ismail, Yusof (2011) Introduction. In: Case Studies as a Teaching-Learning Tool in Economics, Finance and Quantitative Courses : an Instructor's Perspective. IIUM Press, Kuala Lumpur, pp. 3-10. ISBN 978-967-418-185-7
 10. Ismail, Yusof, ed. (2011) Case studies as a teaching-learning tool in economics, finance and quantitative courses : an instructor's perspective. IIUM Press, Kuala Lumpur. ISBN 978-967-418-185-7
 11. Abdul Halim, Syifa' and Ismail, Yusof (2011) Case studies as a learning tool in marketing to undergraduates. In: Case Studies as a Teaching-Learning Tool in Accounting and Marketing Courses : an Instructor's Perspective. IIUM Press, Kuala Lumpur, pp. 79-85. ISBN 978-967-418-186-4
 12. Mohd Redzuan, Nurul Atikah and Ismail, Yusof (2011) Case studies as a learning tool in marketing to undergraduates. In: Case Studies as a Teaching-Learning Tool in Accounting and Marketing Courses : an Instructor's Perspective. IIUM Press, Kuala Lumpur, pp. 73-77. ISBN 978-967-418-186-4
 13. , Farida and Ismail, Yusof (2011) Case studies as a learning tool in marketing to undergraduates. In: Case Studies as a Teaching-Learning Tool in Accounting and Marketing Courses : an Instructor's Perspective. IIUM Press, Kuala Lumpur, pp. 69-72. ISBN 978-967-418-186-4
 14. Shakir, Ahmed and Ismail, Yusof (2011) Case studies as a learning tool in marketing to undergraduates. In: Case Studies as a Teaching-Learning Tool in Accounting and Marketing Courses : an Instructor's Perspective. IIUM Press, Kuala Lumpur, pp. 63-68. ISBN 978-967-418-186-4
 15. Ismail, Yusof (2011) Types of assessment. In: Case Studies as a Teaching-Learning Tool in Accounting and Marketing Courses : an Instructor's Perspective. IIUM Press, Kuala Lumpur, pp. 115-130. ISBN 978-967-418-186-4
 16. Ismail, Yusof (2011) End of semester examination. In: Case Studies as a Teaching-Learning Tool in Accounting and Marketing Courses : an Instructor's Perspective. IIUM Press, Kuala Lumpur, pp. 96-113. ISBN 978-967-418-186-4
 17. Mohamad, Muslim Har Sani (2011) Case studies in decision making and control. In: Case Studies as a Teaching-Learning Tool in Accounting and Marketing Courses : an Instructor's Perspective. IIUM Press, Kuala Lumpur, pp. 17-24. ISBN 978-967-418-186-4
 18. Osman, Ahmad Zamri (2011) Case studies in auditing. In: Case Studies as a Teaching-Learning Tool in Accounting and Marketing Courses : an Instructor's Perspective. IIUM Press, Kuala Lumpur, pp. 12-16. ISBN 978-967-418-186-4
 19. Ismail, Yusof (2011) Introduction. In: Case Studies as a Teaching-Learning Tool in Accounting and Marketing Courses : an Instructor's Perspective. IIUM Press, Kuala Lumpur, pp. 2-10. ISBN 978-967-418-186-4
 20. Ismail, Yusof, ed. (2011) Case studies as a teaching-learning tool in accounting and marketing courses : an instructor's perspective. IIUM Press, Kuala Lumpur. ISBN 978-967-418-186-4

Most Viewed Items

Item titleViews
1Program latihan, motivasi latihan dan keberkesanan latihan2012
2Tekanan kerja, peranan sokongan sosial dan konflik hal kerja dengan keluarga1903
3Sistem penilaian prestasi sektor awam di Malaysia : pemikiran semula terhadap peranan dan tanggungjawab pegawai penilai prestasi1831
4The coverage of Islamic management materials in the Internet search engines1480
5Gaya kepimpinan penyertaan, tanggapan penghargaan, dan prestasi kerja dalam konteks pengurusan kualiti menyeluruh 1413
6Penugasan latihan, rasa berguna dan motivasi latihan1240
7Jenis faedah kerja, keadilan distributif dan prestasi kerja 1233
8Komunikasi dalam sistem ganjaran, keadilan prosedur dan prestasi kerja1158
9Pembangunan penilaian prestasi, orientasi autonomi dan prestasi kerja1146
10Business ethics in the internet and online databases1140
11Introduction to business ethics.1117
12Case studies as a learning tool in marketing to undergraduates1092
13Case studies as a learning tool in marketing to undergraduates1078
14Comprehension of core topics1064
15Emosi pekerja, gangguan kerjaya-keluarga dan luapan emosi1048
16Amalan komunikasi antara mentor dan mente, pemindahan pengetahuan, kemahiran dan kebolehan, dan sikap tingkahlaku mente1046
17Case studies in decision making and control1036
18Case studies in auditing1035
19Ethics and business schools1026
20Islamic values and perspectives1014
21Types of assessment1011
22A students's experience with managerial economics cases1007
23Introduction1000
24Learning of business ethics989
25Kepuasan kerja, sikap terhadap wang dan keinginan untuk berhenti982
26Types of assessment982
27A student's experience with operations management case studies 980
28Case studies as a learning tool in marketing to undergraduates977
29End of semester examination970
30Conventional ethics958