IIUM Repository

Items where Author is "Nasir, Mohd Shahrizal"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 52.

Article

Nasir, Mohd Shahrizal and Sahrir, Muhammad Sabri and Yahaya, Mohd Firdaus (2019) PENAMBAHBAIKAN RANCANGAN AL-ARABIYYAH FI AL-RADIO MELALUI PENGGUNAAN LIVE VIDEO DALAM FACEBOOK®. Jurnal Kesidang, 4 (1). pp. 109-119. ISSN 2550-1674 E-ISSN 2600-7851

Sahrir, Muhammad Sabri and Yahaya, Mohd Firdaus and Nasir, Mohd Shahrizal (2019) Instructional Feedback Analysis of an Online Virtual Language Learning Platform Through EZ-Arabic among Malaysian Teachers of Primary Schools. International Journal of Asian Social Science, 9 (2). pp. 204-212. ISSN 2226-5139 E-ISSN 2224-4441

Nasir, Mohd Shahrizal and Zainuddin, Nurkhamimi and Sahrir, Muhammad Sabri (2017) Persepsi pelajar bukan Muslim terhadap pembelajaran bahasa Arab - non-Muslim students’ perception towards learning Arabic language. Islamiyyat: The International Journal of Islamic Studies, 39 (1). pp. 29-37. ISSN 0126-5636

Zainuddin, Nurkhamimi and Sahrir, Muhammad Sabri and Nasir, Mohd Shahrizal and Jaffar, Mohammad Najib (2017) تعليم مفردات اللغة العربية عبر برنامج الوسائط المتعددة الفعّال = Teaching Arabic vocabularies via effective multimedia. ʿUlum Islamiyyah Journal (UIJ), The Malaysian Journal of Islamic Sciences, 19 (11 (spec)). pp. 195-208. ISSN 1675-5936 E-ISSN 2289-4799

Nasir, Mohd Shahrizal and Yahaya, Mohd Firdaus and Abdul Hamid, Mohd Fauzi and Sahrir, Muhammad Sabri (2016) Analisis respons pelajar terhadap reka bentuk laman E-Pembelajaran Bahasa Arab melalui EZ-Arabic.net untuk pelajar sekolah rendah = An analysis of student’s response towards the design of Arabic Language E-Learning platform through EZ Arabic.net for primary school students. Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah (JSASS), 3 (2). pp. 1-18. E-ISSN 2289-8042

Sahrir, Muhammad Sabri and Zainuddin, Nurkhamimi and Nasir, Mohd Shahrizal (2016) Program akademik Bahasa Arab Ijazah Sarjana Muda di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM): analisis awal terhadap respons pelajar = Academic program of Bachelor Arabic Language in International Islamic University Malaysia (IIUM): preliminary analysis of student response. Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah (JSASS), 3 (2). pp. 32-49. E-ISSN 2289-8042

Zainuddin, Nurkhamimi and Sahrir, Muhammad Sabri and Nasir, Mohd Shahrizal (2016) اتجاهات الطلبة في كلية دراسات اللغات الرئيسية نحو تعلم البلاغة العربية عبر برنامج الوسائط المتعددة = Ittijahat al-talabah fi kuliyyah dirasat al-lughat al-ra'isiyyah nahwa ta'allum al-balaghah al-arabiyyah abra barnamij al-wasa'it al-muta'addidah. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari (JIMK), 13 (1). pp. 176-187. ISSN 2289 6325

Sahrir, Muhammad Sabri and Zainuddin, Nurkhamimi and Nasir, Mohd Shahrizal (2016) Learning preference among Arabic language learners via mobile learning management system platform (mobile LMS) using i-Taleem. International Journal of Current Research in Life Sciences (IJCRLS), 5 (1). pp. 509-514. ISSN 2319-9490

Zainuddin, Nurkhamimi and Sahrir, Muhammad Sabri and Nasir, Mohd Shahrizal (2015) تقويم برنامج "عربيتي" في إكساب مفردات اللغة العربية لدى الدارسين الناطقين بغيرها = Taqwim barnamij 'arabiyyatiyy fi iksab mufradat al-lughat al-'arabiyyah lada al-darisin al-natiqin bi-ghayriha. Al-Qanatir International Journal of Islamic Studies, 2 (2). pp. 1-19. ISSN 2289-9944

Nasir, Mohd Shahrizal and Yahaya , Mohd Firdaus and Sahrir, Muhammad Sabri (2015) Tinjauan persepsi pembelajaran Bahasa Arab untuk tujuan ibadah sebagai satu keperluan bagi masyarakat awam. Asia Pacific Journal of Educators and Education, 30 (1). pp. 1-12. ISSN 2289-9057 (O), 2180-3463 (P) (In Press)

Yahaya, Mohd Firdaus and Nasir, Mohd Shahrizal and Sahrir, Muhammad Sabri (2015) Using Facebook® as iterative evaluation tool for the design and development of a virtual learning resource platform for Malaysian primary schools. Business Research Review, 1 (1). pp. 47-60. ISSN 2518-6698 E-ISSN 2519-9811

Nasir, Mohd Shahrizal and Sahrir, Muhammad Sabri and Yahaya , Mohd Firdaus (2015) Pembelajaran bahasa Arab menerusi rancangan al-Arabiyyah fi al-radio: analisis awal pendengar. Sains Humanika, 4 (1). pp. 83-90. ISSN 2289-6996

Ismail, Taufik and Sahrir, Muhammad Sabri and Chik, Abdul Rahman and Nasir, Mohd Shahrizal (2015) Pembinaan direktori dalam talian bidang kepakaran pengajian Islam dan bahasa Arab di institusi pengajian tinggi Malaysia. Journal of Islamic and Arabic Education, 6 (1). pp. 1-14. ISSN 1985-6326 (In Press)

Ahmad H.Osman, Rahmah and Nasir, Mohd Shahrizal (2014) Sastera sebagai sumber ilmu: satu tinjauan terhadap sorotan pengertian al-adab. Universiti Islam Sharif Ali Refereed Journal (UNISSA Journal), 3. pp. 1-29. ISSN 2225-773X

Sahrir, Muhammad Sabri and Yahaya , Mohd Firdaus and Nasir, Mohd Shahrizal (2013) EZ-arabic for children: a virtual learning resource tool for Malaysian primary schools. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 90. pp. 396-404. ISSN 1877-0428

Yahaya , Mohd Firdaus and Sahrir, Muhammad Sabri and Nasir, Mohd Shahrizal (2013) Pembangunan laman web EZ-Arabic sebagai alternatif baru dalam pembelajaran Bahasa Arab peringkat sekolah rendah (Website development ez-arabic as an alternative virtual learning Arabic for primary school Malaysia). Jurnal Teknologi, 61 (1). pp. 11-18. ISSN 2180–3722 (O), 0127–9696 (P)

Ahmad H.Osman, Rahmah and Nasir, Mohd Shahrizal (2011) العمل الأدبيّ بين نظريتي التعبير و"النص المثالي"(TEKSDEALISMA): رواية "محبّة" أنموذجًا = al-'Amal al-adabi bayna naziratay al-ta'bir wa "al-nass al-mithali (TEKSDEALISMA): riwayat "mahabbat" anmudhajan. al-Sirat: Jurnal Kolej Islam Pahang Sultan Haji Ahmad Shah (KIPSAS), 12. pp. 163-185. ISSN 1823-4313

Ahmad H.Osman, Rahmah and Nasir, Mohd Shahrizal (2011) A bird’s eye view on the Islamic discourse in Indonesia. International Journal of Business and Social Science, 2 (11). pp. 101-109. ISSN 2219-6021 (O), 2219-1933 (P)

Ahmad H.Osman, Rahmah and Nasir, Mohd Shahrizal (2011) Manipulasi peristiwa Israk Mikraj dalam karya sastera arab dan barat: satu analisis terhadap Al-Maqamah Al-Iblisiyah, Al-Tawabi' Wa Al-Zawabi', Risalat Al-Ghufran dan The Divine Comedy. KEMANUSIAAN The Asian Journal of Humanities, 18 (1). pp. 53-76. ISSN 1394-9330

Ahmad H.Osman, Rahmah and Nasir, Mohd Shahrizal (2011) Sastera Islam: satu perbandingan antara pandangan Mohd. Affandi Hassan dengan Abu Hassan Al Nadwi. Jurnal e-Utama, 3. ISSN ISSN 2010-0124 (In Press)

Ahmad H.Osman, Rahmah and Nasir, Mohd Shahrizal (2010) “Karya Al Tawabi’ wa Al Zawabi’ oleh Ibn Shuhayd dan Risalat Al Ghufran oleh Al Ma’ari: Satu Adaptasi Daripada Peristiwa Isra’ Mi’raj” (Ibn Shuhayd’s Al Tawabi’ and Al Ma’ari’s Risalat Al Ghufran: An Adaptation of the Isra’ Mi’raj Incident). Dinika, 8 (1). pp. 6-17. ISSN 1411-2922

Ahmad H.Osman, Rahmah and Nasir, Mohd Shahrizal (2010) Karya Al Tawabi’ wa Al Zawabi’ oleh Ibn Shuhayd dan Risalat Al Ghufran oleh Al Ma’ari: satu adaptasi daripada peristiwa Isra’ Mi’raj” (Ibn Shuhayd’s Al Tawabi’ and Al Ma’ari’s Risalat Al Ghufran: an adaptation of the Isra’ Mi’raj incident). Dinika, 8 (1). pp. 1-16. ISSN 1411-2922

Yaacob, Adli and Nasir, Mohd Shahrizal (2010) Keindahan seni puisi al-Amin dari aspek tatabahasa Melayu dan balaghah Arab. ISLAMIYYAT- International Journal of Islamic Studies, 32. pp. 89-111. ISSN 0216-5636

Ahmad H.Osman, Rahmah and Nasir, Mohd Shahrizal (2009) التطرق على قصيدة "البردة" للبوصيري وقصيدة "الاءمين" للاءديب الملايوي الماليزي داتوك ا.صمد سعيد: دراسة تحليلية مقارنة “Attarruq ‘Ala Qasidah Al Burdah li Al Busairi wa Qasidah Al Amin li A. Samad Said:Dirasah Tahliliyyah Muqaranah” (An Analytical Comparative Study on the “Burdah’ Panegyric of Busairi (The Arab Poet) and A.Samad Said (The Malay Poet). Majallah ‘Ulum Insania (E-Journal of Humanities and Social Sciences), 43 (7). pp. 1-47. ISSN 1875-0303

Nasir, Mohd Shahrizal and Ahmad H.Osman, Rahmah (2009) العمل الأدبي بين نظرية التعبير ونظرية "النص المثالي" (TEKSDEALISMA): رواية "محبة" أنموذجا(al-'Amal al-adabi bayna nazariyat al-ta'bir wa nazariyat "al-nas al-mithali" (TEKSDEALISMA): riwayat "mahabbat" anmudhajan). الرسالة (al-Risalah), 9 (9). pp. 91-112. ISSN 1675-3593

Book

Sahrir, Muhammad Sabri and Nasir, Mohd Shahrizal and Wan Abdul Rahman, Ahmad (2018) اللغة العربية المعاصرة للسنة الخامسة - المنهج الديني المتكامل = Arabic Textbook for Form 5, Kurikulum Bersepadu Dini (KBD). Telaga Biru Sdn. Bhd. and Kementerian Pendidikan Melaysia (KPM), Sungai Buloh, Selangor. ISBN 978-967-388-407-0

Nasir, Mohd Shahrizal and Sahrir, Muhammad Sabri and Ab. Halim, Zulazhan and Yahaya, Mohd Firdaus and Mohmad Rouyan, Norazan, eds. (2017) Penataran pendidikan Bahasa Arab di peringkat pengajian tinggi. UniSZA Press, Kuala Terengganu, Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Kuala Terengganu, Terengganu. ISBN 9789670899602

Book Chapter

Sahrir, Muhammad Sabri and Yahaya, Mohd Firdaus and Nasir, Mohd Shahrizal and Abdul Hamid, Mohd Fauzi (2018) Design and development of mobile EZ-Arabic.Net for ubiquitous learning among Malaysian primary school learners from experts’ perspective. In: Mobile and ubiquitous learning: an international handbook. Perspectives on rethinking and reforming education . Springer Nature, Singapore, pp. 341-361. ISBN 978-981-10-6143-1

Zainuddin, Nurkhamimi and Nasir, Mohd Shahrizal and Sahrir, Muhammad Sabri (2017) Bahan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab di institusi pengajian tinggi Malaysia: etika pemilihan dan penilaian. In: Penataran pendidikan Bahasa Arab di peringkat pengajian tinggi. UniSZA Press, Kuala Terengganu, Terengganu, pp. 25-36. ISBN 9789670899602

Yahaya , Mohd Firdaus and Nasir, Mohd Shahrizal and Sahrir, Muhammad Sabri and Abdul Hamid, Mohd Fauzi (2016) EZ-Arabic 2.0 sebagai medium alternatif pembelajaran Bahasa Arab peringkat sekolah rendah. In: Isu pendidikan bahasa Arab: aspirasi guru-autonomi pelajar. Penerbit UniSZA, Terengganu, Malaysia, UniSZA, Terengganu, Malaysia, pp. 107-128. ISBN 978-967-0899-36-7

Sahrir, Muhammad Sabri and Yahaya , Mohd Firdaus and Nasir, Mohd Shahrizal (2013) Ez-Arabic untuk kanak-kanak = EZ-Arabic for chidren. In: Innovations at Malaysian Higher Education Institutions 2011/2012. Ministry of Education, Malaysia, Kuala Lumpur, p. 73. ISBN 9789670334692

Ahmad H.Osman, Rahmah and Nasir, Mohd Shahrizal (2011) رواية "محبّة" للأديب الوطني شحنون أحمد بين نظريتي: التعبير الغربي والنص المثاليّ الملايوي (Riwayah mahabbah lil-adib al-watani Shahnun Ahmad bayna naziratay: al-ta'bir al-gharbiy wa-al-nass al-mithali al-Malayuwi). In: قضايا في الأدب الإسلامي الملايوي (Qadaya fi-al-adab al-Islami al-Malayuwiyi). IIUM Press, Kuala Lumpur, pp. 65-83. ISBN 9789670225593

Ahmad H.Osman, Rahmah and Nasir, Mohd Shahrizal (2011) Abu al-Hasan Ali al-Nadwi dan pandangannya tentang sastera Islam (manhaj al-adab al-Islami 'ind al-shayhu abi al-Hasan Ali an-Nadwi). In: قضايا في الأدب الإسلامي الملايوي (Qadaya fi-al-adab al-Islami al-Malayuwiyi). IIUM Press, Kuala Lumpur, pp. 109-147. ISBN 9789670225593

Ahmad H.Osman, Rahmah and Nasir, Mohd Shahrizal (2011) "سيرة خير البرية في قصيدتي "البردة للبوصيريٌ و"الأمين لعبد الصمد سعيد دراسة مقارنة (Sirah Khairul Bariyyyah fi qasidati " Burdah" lil Bosara wa al-Amin li Abdul Samad Said dirasah muqaranah). In: مجموعة من الدراسات المقارنة بين الأدبين العربي والملايوي (Majmu'ah min al-dirasat al-muqaranah bayna al-adabayni al-'Arabi wa-al-Malayuwiyi). IIUM Press, Kuala Lumpur, pp. 55-102. ISBN 9789670225562

Conference or Workshop Item

Nasir, Mohd Shahrizal and Yahaya, Mohd Firdaus and Abdul Hamid, Mohd Fauzi and Sahrir, Muhammad Sabri (2016) Pembelajaran Bahasa Arab peringkat sekolah rendah menggunakan EZ-Arabic 2.0: pengenalan dan respons pelajar. In: Konvensyen Sains Islam Peringkat Antarabangsa Kali Ke II (KONGSI’16) - 2nd International Convention on Islam, Science & Education, 6th Oct. 2016, Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan. (Unpublished)

Nasir, Mohd Shahrizal and Zainuddin, Nurkhamimi and Sahrir, Muhammad Sabri (2016) Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Tujuan Pelancongan: Satu Tinjauan Terhadap Prospek di Malaysia. In: The International Social Science and Tourism Research Conference (ISSTRC 2016), 20-22 April 2016, Universiti Sultan Zainal Abidin, 21300, Kuala Terengganu, Terengganu. (Unpublished)

Nasir, Mohd Shahrizal and Zainuddin, Nurkhamimi and Sahrir, Muhammad Sabri (2016) Analisis persepsi bukan Muslim terhadap pembelajaran Bahasa Arab di Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA). In: Seminar Antarabangsa Pengajaran Bahasa & Sastera Arab kepada Penutur Bukan Arab, 30th October 2016, Nilam Puri, Kelantan. (Unpublished)

Yahaya, Mohd Firdaus and Nasir, Mohd Shahrizal and Abdul Hamid, Mohd Fauzi and Sahrir, Muhammad Sabri (2016) EZ-Arabic 2.0. In: International University Carnival on e-Learning (IUCEL) 2016, 20th-21st Sept. 2016, Skudai, Johor. (Unpublished)

Sahrir, Muhammad Sabri and Zainuddin, Nurkhamimi and Nasir, Mohd Shahrizal (2016) Learning preference among Arabic language learners via Mobile Learning Management System platform (Mobile LMS) using I-Taleem. In: International Language and Tourism Conference 2016 (ILTC 2016), 21st-22nd Jan. 2016, Kuala Lumpur.

Yahaya , Mohd Firdaus and Nasir, Mohd Shahrizal and Sahrir, Muhammad Sabri and Abdul Hamid, Mohd Fauzi and Wan Idris, Wan Mohd Rizhan and Sha'ari, Shaferul Hafes and Abdul Aziz, Azwa (2015) Developing Arabic online courseware using i-Spring. In: The International Conference on Languages (ICL) 2015, 10-11 October 2015, Seri Pacific Hotel, Kuala Lumpur. (In Press)

Muhammad Suhani, Shuhaida and Hussein, Nasr El Din Ibrahim Ahmed and Daud, Nadwah and Nasir, Mohd Shahrizal (2015) إسهامات بعض أعلام البلاغيين السابقين حول دراسة النظم القرآني. In: International Conference on Empowering Islamic Civilization in the 21st Century, 6-7 September 2015, Malaysia.

Sahrir, Muhammad Sabri and Nasir, Mohd Shahrizal and Yahaya, Mohd Firdaus (2014) EZ-Arabic : a virtual learning resource tool for Malaysian primary schools. In: International Syariah Compliant Idea, Invention, Innovation & Design 2014 (ISCIIID2014), 27th-28th November 2014, Shah Alam, Selangor. (Unpublished)

Yahaya, Mohd Firdaus and Md Ghalib, Mohd. Feham and Nasir, Mohd Shahrizal and Abdul Hamid, Mohd Fauzi (2014) Pembangunan laman e-portfolio pembelajaran Bahasa Arab dengan ELGG. In: 3rd Lifelong Learning International Conference 2014 (3LInC'2014), 20th-21st November 2014, Promedane Hotel, Kota Kinabalu, Sabah.

Yahaya , Mohd Firdaus and Nasir, Mohd Shahrizal and Sahrir, Muhammad Sabri (2014) EZ-Arabic for Kids. In: The Belgian and International Trade Fair for Technological Innovation , 13rd-15th November 2014, Brussel, Belgium. (Unpublished)

Nasir, Mohd Shahrizal and Sahrir, Muhammad Sabri and Yahaya , Mohd Firdaus (2014) Pembelajaran Bahsa Arab menerusi rancangan al-arabiyah fi al-radio: satu tinjauan. In: Seminar Pengajaran & Pembelajaran Bahasa Arab 2014, 14 September 2014, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA).

Yahaya, Mohd Firdaus and Nasir, Mohd Shahrizal and Sahrir, Muhammad Sabri (2014) Ez-Arabic: sumber pembelajaran Bahasa Arab maya peringkat sekolah rendah. In: National Innovation and Invention Competition Through Exhibition 2014, i-Complex' 2014 , 24-25 March 2014, Jitra, Kedah. (Unpublished)

Yahaya , Mohd Firdaus and Nasir, Mohd Shahrizal and Sahrir, Muhammad Sabri (2014) Ez-Arabic: sumber pembelajaran bahasa arab maya peringkat sekolah rendah. In: Minggu Penyelidikan dan Pertandingan Inovasi UniSZA 2014, 16-19 March 2014, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Terengganu. (Unpublished)

Nasir, Mohd Shahrizal and Yahaya , Mohd Firdaus and Sahrir, Muhammad Sabri (2013) Pembelajaran Bahasa Arab untuk tujuan ibadah sebagai satu keperluan bagi masyarakat awam. In: 4th MICFL 2013 Malaysia International Conference on Foreign Languages, 3-4 July 2013, The Kompleks Seri Negeri, Hang Tuah Jaya, Ayer Keroh, Melaka, Malaysia.

Yahaya, Mohd Firdaus and Nasir, Mohd Shahrizal and Sahrir, Muhammad Sabri (2013) Pembelajaran Bahasa Arab peringkat sekolah rendah menerusi "EZ-Arabic": satu pengenalan. In: 4th International Conference on Arabic Language & Literature (ICALL 2013), 15-17 May 2013, CAC IIUM.

Sahrir, Muhammad Sabri and Yahaya, Mohd Firdaus and Nasir, Mohd Shahrizal (2012) EZ-Arabic for children : a virtual learning resource tool for Malaysian primary schools. In: 6th International Conference on University Learning and Teaching, 20-21 November 2012, Concorde Hotel Shah Alam, Selangor. (In Press)

Sahrir, Muhammad Sabri and Yahaya, Mohd Firdaus and Nasir, Mohd Shahrizal (2012) EZ-Arabic for children :a virtual learning resource tool for Malaysian primary schools. In: IIUM Research, Invention and Innovation Exhibition, IRIIE 2012, 21 - 22 February, 2012., Cultural Activity Centre (CAC) and KAED Gallery, IIUM.. (In Press)

Monograph

Yahaya, Mohd Firdaus and Nasir, Mohd Shahrizal and Sahrir, Muhammad Sabri and Abdul Hamid, Mohd Fauzi and Wan Idris, Wan Mohd Rizhan and Abdul Aziz, Azwa and Sha'ari, Shaferul Hafes and Johari, Siti Munirah (2016) Motivasi Pembelajaran Kendiri Bahasa Arab dalam Kalangan Pelajar Sekolah Rendah melalui Teknologi: EZ-Arabic sebagai Aplikasi dan Penilaian. Research Report. UNSPECIFIED. (Unpublished)

This list was generated on Tue Jul 27 03:04:58 2021 +08.