IIUM Repository

Professor Rosnani Hashim

INSTITUTE OF EDUCATION

Profile Picture

Latest Additions

 1. Hashim, Rosnani (2021) Hamka: Intelektuilisme dan transformasi sosial di alam Melayu. In: Memugar semula tradisi intelektual di Alam Melayu. IIUM Press, Kuala Lumpur, pp. 194-214. ISBN 978-967-491-074-7
 2. Hashim, Rosnani (2021) Pendeta Za'ba: pendidikan bagi pencerahan di Tanah Melayu. In: Memugar semula tradisi intelektual di Alam Melayu. IIUM Press, Kuala Lumpur, pp. 116-145. ISBN 9789674910747
 3. Abu Bakar, Ibrahim and Hashim, Rosnani (2021) Sayid Shaykh Al-Hadi: pembaharuan pendidikan Islam di Tanah Melayu. In: Memugar semula tradisi intelektual di Alam Melayu. IIUM Press, Kuala Lumpur, pp. 92-115. ISBN 978-967491-074-7
 4. Hashim, Rosnani (2021) Munshi Abdullah: pengkritik awal, bahasa budaya dan masyarakat Melayu. In: Memugar semula tradisi intelektual di Alam Melayu. IIUM Press, Kuala Lumpur, pp. 47-71. ISBN 978-967-491-074-7
 5. Hashim, Rosnani, ed. (2021) Memugar semula tradisi intelektual di Alam Melayu. IIUM Press, Kuala Lumpur. ISBN 9789674910747
 6. Hashim, Rosnani (2019) The Kulliyyah of Education: integrating Islamic values and worldview. In: The International Islamic University Malaysia: the garden of knowledge and virtue. IIUM Press, International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur, pp. 305-319. ISBN 978-967-491-035-8
 7. Hashim, Rosnani (2019) Pendidikan seimbang dan harmonis: pengalaman Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. In: Pentafsiran baharu Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan pelaksanaannya pasca 2020. IIUM Press, International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur, pp. 97-117. ISBN 978-967-491-028-0
 8. Hashim, Rosnani and Mohd Shahran, Mohd Farid and Awang Mat, Muhammad Zahiri and Saari, Nor Hartini and Abdul Rashid, Adnan and Zubairi, Ainol Madziah and Abd. Majid, Wan Roslili and Abdul Rahim, Zamri and Yusoff, Afandi and Mohamed Adnan, Mohamad Azrien (2018) Laporan kajian keberkesanan kurikulum mata pelajaran Pendidikan Islam bagi menghadapi cabaran masa kini. Research Report. Penerbit IKIM/IKIM Press, Kuala Lumpur, Malaysia.
 9. Abdul Razak, Dzulkifli and Hashim, Rosnani, eds. (2019) Pentafsiran baharu Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan pelaksanaannya pasca 2020. IIUM Press, International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur. ISBN 978-967-491-028-0
 10. Hashim, Rosnani (2019) Towards an Islamic curriculum: principles and issues. IIUM Press, International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur. ISBN 978-967-491-004-4
 11. Hashim, Rosnani (2018) Pedagogi hikmah bagi kemahiran insaniah: panduan untuk pendidik. Centre for Teaching Thinking, Kulliyyah of Education, Kuala Lumpur. ISBN 978-967-10986-3-9
 12. Hashim, Rosnani and Hussien, Suhailah and Wan Yusoff, Wan Mazwati and Khalid, Madihah and Hashim, Sulaiman and Zubairi, Ainol Madziah and Othman, Moomala (2019) Teachers' instructional and assessment methods for critical thinking skills and evaluation of the Hikmah Pedagogy Training modules: a case study in Kuala Lumpur. Research Report. Centre for Teaching Thinking, Kulliyyah of Education, Kuala Lumpur.
 13. Hashim, Rosnani (2018) The Islamic studies education curriculum of Malaysian national schools: a study of its philosophy and content. In: Rethinking Madrasah Education in the Modern World. Routledge, London, pp. 174-192. ISBN 9781138739239
 14. Hashim, Rosnani (2015) RE-EMERGENCE AND RE-CONFIGURATION OF ISLAMIC EDUCATION IN MALAYSIA. In: SEMINAR ON ISLAMIC EDUCATION IN MALAYSIA, OCT 22, 2015, SINGAPORE. (Unpublished)
 15. Hashim, Rosnani and Abdul Rashid, Adnan and Md Noh, Aderi and Yahaya, Mohammad Zaini and Ali, Zulquarnain and Hamzah, Lina Mursyidah (2017) Laporan kajian penambahbaikan kurikulum kelas agama dan fardhu ain (KAFA). JAKIM, Gombak.
 16. Hashim, Rosnani (2017) The curriculum of Islamic studies and Islamic studies education programmes in meeting the challenges of globalization: a case studies of selected Malaysian universities. Al-Shajarah, Special Issue: Education. pp. 1-31. ISSN 1394-6870
 17. Hashim, Rosnani and Hussien, Suhailah and Khalid, Madihah and Wan Yusoff, Wan Mazwati (2017) Laporan kajian rintis program pedagogi hikmah di Gombak. Research Report. UNSPECIFIED. (In Press)
 18. Hashim, Rosnani and Hussien, Suhailah and Khalid, Madihah and Wan Yusoff, Wan Mazwati and Kamalludeen, Rosemaliza and Zulkifli, Hafizhah (2017) Laporan kajian rintis program pedagogi hikmah di sekolah terpilih daerah Gombak. Research Report. Centre for Teaching Thinking IIUM, Kuala Lumpur.
 19. Hashim, Rosnani and Abd Rashid, Adnan and Che Noh, Aderi and Yahaya, Mohammad Zaini and Ali, Zulquarnain and Hamzah, Lina Mursyidah (2016) Laporan Kajian Penambahbaikan Kurikulum Kelas Agama dan Fardhu 'Ain (KAFA). Research Report. JAKIM, Kuala Lumpur.
 20. Hashim, Rosnani (2017) Revitalization of philosophy and philosophical inquiry in Muslim education: the way forward. Sixth Professorial Lecture Series . Kulliyyah of Education, International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur. ISBN 978-967-10986-1-5

Most Viewed Items

Item titleViews
1Pentafsiran baharu Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan pelaksanaannya pasca 20204064
2Liberalisasi pendidikan dan cabarannya dalam kontek pendidikan Islam di Malaysia3920
3Kurikulum pendidikan dari perspektif Islam dalam konteks pendidikan di Malaysia3183
4Falsafah penyelidikan pendidikan dari perspektif Islam : konsep dan matlamat3134
5A hyphenated identity: fostering national unity through education in Malaysia and Singapore2754
6Pendeta Za'ba : education for the upliftment of the Malays2498
7Keberkesanan program "falsafah untuk kanak-kanak" terhadap kemahiran membaca dan berfikir kritis: kajian kes di sebuah sekolah rendah2350
8Isu-isu mutakhir dalam pembaharuan pendidikan Islam di Malaysia2243
9The reformation of Muslim education In Malaysia: ensuring relevance and overcoming challenges1949
10Philosophy in the Islamic tradition: implications for the philosophy for children(P4C) Program 1849
11Higher education curriculum development for Islamization of knowledge 1799
12Rethinking Islamic Education in facing the challenges of the twenty-first century1753
13Islamization of knowledge: a comparative analysis of the conceptions of Al-Attas and Al-Faruqi1692
14Keberkesanan program "Falsafah untuk Kanak-Kanak" terhadap kemahiran membaca dan berfikir kritis: kajian kes di sebuah sekolah rendah1681
15Holistic integrated curriculum and its theoretical framework: implications for contemporary educational system1661
16Muslim private higher educational institutions in Malaysia: issues and challenges1629
17Traditional Islamic education in Asia and Africa: a comparative study of Malaysia’s Pondok, Indonesia’s Pesantren and Nigeria’s traditional madrasah1628
18Hamka : intellectual and social transformation of the Malay world1579
19Pengurusan pendidikan untuk sekolah berkesan daripada perspektif Islam1565
20Mendalami makna kisah-kisah menarik daripada Nasruddin Hoca 1558
21Munshi Abdullah : an early critic of Malay language, culture and society1538
22Balancing cultural plurality and national unity through education: the case study of Malaysia1534
23Intellectualism in higher Islamic traditional studies: implications for the curriculum1532
24Sarah : the budding thinker1514
25Investigation on the teaching of critical and creative thinking in Malaysia 1502
26Revitalization of philosophy and philosophical inquiry in Muslim education: the way forward1481
27Konsep ilmu dalam Islam1472
28Pendidikan pra sekolah Islam1468
29Ekonomi dan pendidikan: peranan institusi wakaf1416
30The effects of debate competition on critical thinking among Malaysian second language learners1391