IIUM Repository

Mr Abdullah Bukhari Abdul Rahim

Tilawah Division

CENTRE FOR LANGUAGES AND PRE-UNIVERSITY ACADEMIC DEVELOPMENT

Profile Picture

Latest Additions

 1. Abdul Rahim, Abdullah Bukhari (2019) Jadi adiwira dengan derma organ. Utusan Malaysia. p. 22.
 2. Abdul Rahim, Abdullah Bukhari (2019) Jenayah kopiah putih. Utusan Malaysia. p. 23.
 3. Abdul Rahim, Abdullah Bukhari (2019) Peringatan kepada pembekal Muslim. Utusan Malaysia. p. 23.
 4. Abdul Rahim, Abdullah Bukhari (2019) Antara Bani Israil dan anti-vaksin. Utusan Malaysia. p. 23.
 5. Abdul Rahim, Abdullah Bukhari (2019) Hijrah menyerlah kesatuan, rahmat. Utusan Malaysia. p. 23.
 6. Abdul Rahim, Abdullah Bukhari (2019) Ja’afar putus tangan pertahan bendera. Utusan Malaysia. p. 23.
 7. Abdul Rahim, Abdullah Bukhari (2019) Ja'afar putus tangan pertahan bendera. Utusan Malaysia. p. 23.
 8. Abdul Rahim, Abdullah Bukhari (2019) Pengguna masa yang ‘miskin’. Utusan Malaysia (M) Sdn. Bhd..
 9. Abdul Rahim, Abdullah Bukhari (2019) Pengorbanan suatu tuntutan? In: Ceramah "Pengorbanan: Satu Tuntutan?" Hospital Mesra Ibadah Hospital Seberang Jaya, 26 Julai 2019, Pulau Pinang. (Unpublished)
 10. Abdul Rahim, Abdullah Bukhari (2019) Jangan baca al-Quran daripada telefon? Utusan Malaysia. p. 27.
 11. Abdul Rahim, Abdullah Bukhari (2019) Cegah mungkar, hapus denggi. Utusan Malaysia. p. 27.
 12. Abdul Rahim, Abdullah Bukhari (2019) Masyarakat Islam dan derma organ (persepsi dan halangan). In: "Training of Trainers" Promosi Derma Organ di Kalangan Pegawai Hal Ehwal Agama Negeri Melaka 2019, 25th-27th June 2019, Taman Raya Melaka, Melaka. (Unpublished)
 13. Abdul Rahim, Abdullah Bukhari (2019) Hanya Allah mampu hapus kesusahan. Utusan Malaysia. p. 27.
 14. Abdul Rahim, Abdullah Bukhari (2019) Tragedi Christchurch kisah ‘parit api’ moden. Utusan Malaysia.
 15. Abdul Rahim, Abdullah Bukhari (2019) Lelaki dapat bidadari, wanita dapat apa? Utusan Malaysia. p. 27.
 16. Abdul Rahim, Abdullah Bukhari (2019) Kewafatan Rasulullah musibah terbesar. Utusan Malaysia. p. 27.
 17. Abdul Rahim, Abdullah Bukhari (2019) 'Disihir' petua si doktor? Utusan Malaysia. p. 27.
 18. Abdul Rahim, Abdullah Bukhari (2018) Bukan ummati-ummati! Utusan Malaysia.
 19. Abdul Rahim, Abdullah Bukhari (2019) Jangan mercunkan Aidilfitri kami. Utusan Malaysia. p. 18.
 20. Abdul Rahim, Abdullah Bukhari (2019) Tamatnya riwayat Abu Jahal. Utusan Malaysia. p. 27.