IIUM Repository

ROOSFA HASHIM

Profile Picture

Latest Additions

 1. Hashim, Roosfa (2020) Chief minister for all S'wakians. New Sarawak Tribune, 4th August 2020 (2). pp. 4-5.
 2. Hashim, Roosfa (2020) Terus berkorban, berjuang demi Sarawak. Suara Sarawak. pp. 6-7.
 3. Hashim, Roosfa (2020) Mohamad Mahmud: cendekiawan, sejarawaan dan editor prolifik negeri Kelantan. In: Kolokium Antarabangsa Peradaban Wilayah Timur Laut (2020 : Kelantan), 27th-29th Februari 2020, Kota Bharu, Kelantan.
 4. Akinwande, Kazeem Abiodun and Bello, Onifade Abdurrahman and Hashim, Roosfa (2019) The development of mosque library in Nigeria: the southwest perspective. Journal of Knowledge & Communication Management, 9 (2). pp. 135-149. ISSN 2277-7938 E-ISSN 2277-7946
 5. Hashim, Roosfa (2018) Sedekad penerbitan buku ilmiah dalam Bahasa Melayu di Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Negara Brunei Darussalam 2007-2017. In: Seminar Antarabangsa Memartabatkan Bahasa Melayu/Indonesia ASEAN ke-4 2018, 24th-25th Nov. 2018, Thailand.
 6. Hashim, Roosfa (2018) Suara Melayu di Selatan Thailand: sorotan awal terhadap perkembangan siaran radio komuniti berbahasa Melayu. In: Seminar Antarabangsa Sejarah dan Budaya Kelantan-Patani, 6th-7th October 2018, Kota Bharu, Kelantan.
 7. Hashim, Roosfa and Ismail, Abdul Ghafar, eds. (2013) Penyelidikan pemacu pembangunan negara: Prosiding Seminar Hasil Penyelidikan Sektor Pengajian Tinggi Ke 2, Sains Sosial dan Kemanusiaan, Jilid III. Kementerian Pendidikan Malaysia, Putrajaya. ISBN 978-967-0334-81-3 / 978-967-0334-82-0
 8. UNSPECIFIED (2013) Penyelidikan pemacu pembangunan negara: Prosiding Seminar Hasil Penyelidikan Sektor Pengajian Tinggi ke 3, Sains Sosial dan Kemanusiaan, Jilid II. Kementerian Pendidikan Malaysia, Putrajaya. ISBN 978-967-0334-79-0 / 978-967-0334-80-6
 9. Hashim, Roosfa and Ismail, Abdul Ghafar, eds. (2013) Penyelidikan pemacu pembangunan negara: Prosiding Seminar Hasil Penyelidikan Sektor Pengajian Tinggi Ke 2, Sains Sosial dan Kemanusiaan, Jilid I. Kementerian Pendidkan Malaysia, Putrajaya. ISBN 978-967-0334-77-7 / 978-967-0334-78-3
 10. Hashim, Roosfa and Kasan, Hasnan (2012) Three decades of the development of academic journals in Islamic studies in Malaysia 1977-2007. The Social Sciences, 7 (5). pp. 689-695. ISSN 1818-5800 E-ISSN 1993-6125
 11. Hashim, Roosfa (2012) The development of science, technical and medical scholarly journals in Malaysia. Research Journal of Applied Sciences, 7 (3). pp. 146-150. ISSN 1815-932X E-ISSN 1993-6079
 12. Hashim, Roosfa (2018) Mesej jelas PBB kepada Putrajaya. Utusan Sarawak. p. 5.
 13. Hashim, Roosfa (2017) The current status of scholarly journal publishing in Brunei Darussalam: A revisit. In: International Conference on Borneo Book Publishing 2017 (BBPF 2017), 11th-13th October 2017, Kuching, Sarawak. (Unpublished)
 14. Hashim, Roosfa (2016) Panduan penulisan memoir autobiografi & biografi. Penerbit Universiti Putra Malaysia , Selangor . ISBN 978-967-344-535-6
 15. hashim, roosfa and Amir, Jeniri (2010) Bukuku kubuku:sebuah wacana perbukuan dan penerbitan. Pustaka Yamien Sdn. Bhd., Kuala Lumpur . ISBN 978-967-5024-81-8
 16. Hashim, Roosfa (2015) Mutiara Kata Rais Yatim's: Words of Wisdom. IIUM Press, Kuala Lumpur. ISBN 978-967-418-369-1
 17. Hashim, Roosfa (2009) Said Ibrahim 1923-2001: Mufti Tegas dan Terbilang. Pustaka Yamien Sdn. Bhd. , Kuala Lumpur. ISBN 978-967-5368-19-6
 18. Hashim, Roosfa (2010) Mohd. Ghazali Abdul Rahman 1938-2007: Dari Mercu Ke Mercu. Pustaka Yamien Sdn. Bhd. , Kuala Lumpur. ISBN 978-967-5368-33-2
 19. Hashim , Roosfa (2009) Menulis Ulasa Buku untuk Akhbar Majalah & Jurnal Ilmiah. Pustaka Yamien Sdn. Bhd. , Kuala Lumpur. ISBN 978-967-5024-84-9
 20. Hashim , Roosfa (2011) Pembangunan Jurnal Ilmiah Malaysia 1847-2007. Penerbit Universiti Malaya, Kuala Lumpur. ISBN 978-983-100-516-3

Most Viewed Items

Item titleViews
1Penerbitan jurnal ilmiah : isu kualiti, media dan pengantarabangsaan935
2Perjalanan politik Khaled Nordin: sebuah biografi916
3Tan Sri Dr Mohd Shukor Mahfar: meredah badai, memimpin transformasi873
4Said Ibrahim 1923-2001: Mufti Tegas dan Terbilang 844
5Mutiara Kata Rais Yatim's: Words of Wisdom824
6Penerbitan biografi dan memoir:ceritera manusia 805
7Pembangunan Jurnal Ilmiah Malaysia 1847-2007748
8Panduan penulisan memoir autobiografi & biografi 744
9Mohd. Ghazali Abdul Rahman 1938-2007: Dari Mercu Ke Mercu724
10Bukuku kubuku:sebuah wacana perbukuan dan penerbitan647
11Menulis Ulasa Buku untuk Akhbar Majalah & Jurnal Ilmiah 625
12Suara Melayu di Selatan Thailand: sorotan awal terhadap perkembangan siaran radio komuniti berbahasa Melayu599
13Mesej jelas PBB kepada Putrajaya562
14The current status of scholarly journal publishing in Brunei Darussalam: A revisit554
15The development of science, technical and medical scholarly journals in Malaysia534
16Three decades of the development of academic journals in Islamic studies in Malaysia 1977-2007503
17Penyelidikan pemacu pembangunan negara: Prosiding Seminar Hasil Penyelidikan Sektor Pengajian Tinggi Ke 2, Sains Sosial dan Kemanusiaan, Jilid I449
18Sedekad penerbitan buku ilmiah dalam Bahasa Melayu di Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Negara Brunei Darussalam 2007-2017432
19Penyelidikan pemacu pembangunan negara: Prosiding Seminar Hasil Penyelidikan Sektor Pengajian Tinggi ke 3, Sains Sosial dan Kemanusiaan, Jilid II327
20Penyelidikan pemacu pembangunan negara: Prosiding Seminar Hasil Penyelidikan Sektor Pengajian Tinggi Ke 2, Sains Sosial dan Kemanusiaan, Jilid III297
21The development of mosque library in Nigeria: the southwest perspective194
22Terus berkorban, berjuang demi Sarawak97
23Chief minister for all S'wakians44
24Mohamad Mahmud: cendekiawan, sejarawaan dan editor prolifik negeri Kelantan35