IIUM Repository

Dr Surul Shahbudin Hassan

Profile Picture

Latest Additions

  1. Hassan, Surul Shahbudin and Abd Rahman (trans.), Akmal Khuzairy (2012) A concise approach to tajweed. IIUM. (Unpublished)
  2. Hassan, Surul Shahbudin (2016) Perbahasan ilmu tajwid menurut riwayat Hafs 'An 'Asim melalui Toriq Asy-Syatibiyyah. Kelas Bimbingan Rehal, Petaling Jaya, Selangor. ISBN 978-967-10151-5-5
  3. Hassan, Surul Shahbudin (2007) Ilmu Tajwid - menurut riwayat Hafs 'An 'Asim melalui Toriq Asy-Syatibiyyah. Pustaka Salam, Kuala Lumpur. ISBN 978-967-975-557-2
  4. Hassan, Surul Shahbudin, ed. (2013) Tunas Muslim - panduan asas ibadah. Kelas Bimbingan Rehal, Petaling Jaya, Selangor. ISBN 978-967-10151-2-4
  5. Hassan, Surul Shahbudin (2016) Asas hafazan. Kelas Bimbingan Rehal, Petaling Jaya, Selangor. ISBN 978-967-10151-4-8
  6. Hassan, Surul Shahbudin, ed. (2012) Mahir jawi - panduan pembelajaran jawi. Kelas Bimbingan Rehal, Petaling Jaya, Selangor. ISBN 978-967-10151-1-7
  7. Hassan, Surul Shahbudin and Zailaini, Muhammad Azhar (2013) Khatam Al-Quran in Islamic education curriculum in Malaysia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 103. pp. 558-566. ISSN 1877-0428
  8. Hassan, Surul Shahbudin and Zailaini, Muhammad Azhar (2013) Analysis of tajweed errors in Quranic recitation. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 103. pp. 136-145. ISSN 1877-0428
  9. Hassan, Surul Shahbudin and Zailaini, Muhammad Azhar (2015) Bentuk-bentuk kesalahan bacaan al-Quran pelajar di sebuah IPTA. Online Journal of Islamic Education (O-jIE), 3 (2). pp. 1-9. E-ISSN 2289-3016
  10. Hassan, Surul Shahbudin (2015) Talaqqi - Asas sebutan huruf al-Quran. Kelas Bimbingan Rehal, Petaling Jaya, Selangor. ISBN 978-967-10151-3-1