IIUM Repository

Dr. Zulfakar Ramlee

AHMAD IBRAHIM KULLIYYAH OF LAWS

Profile Picture

Latest Additions

  1. Ramlee, Zulfakar (2021) Peranan al-yamin al-qadha'iyah (sumpah penghakiman) dalam menyelesaikan pertikaian berhubung dengan hal-hal perkahwinan: sato lontaran ke hadapan. In: Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia: Teori, Amalan dan Pelaksanaan. Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia & Kuliyyah Undang-undang Ahmad Ibrahim, IIUM, Putrajaya, pp. 427-444. ISBN 978-967-0870-88-5
  2. Ramlee Saad, Zulfakar (2016) Aplikasi undang-undang keterangan Mahkamah Syariah di Malaysia dalam proses pembuktian kes jenayah syariah di alam siber. In: Undang-undang jenayah syariah di alam siber. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) & Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Cyberjaya, Selangor, Malaysia, pp. 97-112.
  3. Shair Mohamad, Mohd Akram and Ramlee Saad, Zulfakar (2015) The presumption of death: a comparative appraisal from the perspective of the common law, Malaysian law and shariah. Journal of Islamic Law Review, 11 (1). pp. 59-76. ISSN 0973-2918
  4. Ramlee Saad, Zulfakar (2015) Pembuktian dalam kes jenayah syariah di mahkamah syariah Malaysia: isu dan penyelesaian. KANUN, 27 (1). pp. 122-142. ISSN 0128-2670
  5. Ramlee, Zulfakar (2012) Jangan takut Seksyen 114A Akta Keterangan 1950. Utusan Malaysia. ISSN -
  6. Ramlee, Zulfakar (2010) The status of non-Muslims for giving evidence in the Islamic judicial system: past and present. Journal of Islamic Law Review, 6. pp. 175-185. ISSN 0973-2918
  7. Ramlee, Zulfakar (2005) Pendakwa syarie disyor guna DNA. Utusan Malaysia. (In Press)
  8. Ramlee, Zulfakar (2005) Kesaksian wanita antara kebolehterimaan & kebolehpaksaan. Jurnal Hukum, 26 (1). pp. 1-19. ISSN 0823-092X154