IIUM Repository

Assoc.Prof W Mohd Azam Mohd Amin

Usuludin and Comparative Religion

KULLIYYAH OF ISLAMIC REVEALED KNOWLEDGE AND HUMAN SCIENCES

Profile Picture

Latest Additions

 1. Wahab, Muhammad Rashidi and Wan Ramli, Wan Adli and Mohd Amin, Wan Mohd Azam and Azmi, Mohd Faizul and Khairuddin, Wan Haslan and Mahyuddin, Muhammad Khairi and Yasin, Redwan and Mohd Isa, Nur Ayuni (2019) Kritikan liberalisme terhadap institusi Islam dalam wacana negara sekular: satu penelitian awal. Jurnal Al-Ummah (1). pp. 37-88. ISSN 2710-6349 E-ISSN 2710-673X
 2. Mohd Amin, Wan Mohd Azam (2019) Pembentukan nilai moral sejagat dan hubungannya dengan konsep rahmatan lil 'alamin. In: Rahmatan lil 'alamin dalam konteks masyarakat kontemporari. MAIWP & KIRKHS, IIUM, Kuala Lumpur, pp. 188-197. ISBN 978-967-13583-5-1
 3. Mohd Amin, Wan Mohd Azam (2007) Five tenets of Islam in relation to urban planning. In: Islam and urban planning. Scholar Press (M) Sdn. Bhd., Puchong, Selangor, pp. 34-55. ISBN 9789833813186
 4. Mohd Amin, Wan Mohd Azam and Azman, Hilman Fikri (2018) Menyingkap isu-isu pemikiran semasa dalam ilmu usuluddin di Malaysia: cabaran dan pendirian. In: Multaqa Ilmuan Usuluddin Malaysia, 17th December 2018, Bangi, Selangor.
 5. Jantan, Hamzah and Mohd Amin, Wan Mohd Azam and Awang Abd. Rahman @ Jusoh, Amilah (2018) A preliminary survey of issues of Shiism in Malaysia with special reference to the state of Malacca. Al-Itqan, 2 (2). pp. 99-127. E-ISSN 2600-8432
 6. Mohd Amin, Wan Mohd Azam (2006) Allahyarham Tan Sri Prof. Dr. Ahmad Muhammad Abd al-Rauf. In: Biografi Tokoh Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan 1408-1426H/1987-2005M. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Kuala Lumpur, pp. 75-99. ISBN 983-042-259-3
 7. Mohd Amin, Wan Mohd Azam (2003) Dr.Burhanuddin al-Helmy and his contribution to the Islamic thought in Malaysia. In: Monograph on selected Malay intellectuals. Research Centre, International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur, pp. 195-227. ISBN 983-2957-02-8
 8. Mohd Amin, Wan Mohd Azam (2007) Tasawwuf falsafi (Philosophical sufism) menurut Shah Wali Allah al-Dihlawi. In: Dimensi pemikiran Shah Wali Allah al-Dihlawi dan pengaruhnya di Malaysia. IIUM Press, Kuala Lumpur, pp. 43-55. ISBN 978-983-3855-13-1
 9. Mohd Amin, Wan Mohd Azam (2007) The development of the concept of Mahdism in The Malay Sunni world. Journal of Islam in Asia, 4 (1). pp. 123-143. ISSN 1823-0970 E-ISSN 2289-8077
 10. Mohd Amin, Wan Mohd Azam (2014) A preliminary analysis of the classical views of the concept of integration of knowledge. Revelation and Science, 04 (02). pp. 12-22. ISSN 2229-9947
 11. Mohd Amin, Wan Mohd Azam (2015) Islamic spirituality. In: Handbook of Islamic Da'wah. IIUM Press, Kuala Lumpur, pp. 186-203. ISBN 978-967-418-410-0
 12. Mohd Amin, Wan Mohd Azam (2008) Speculative theology (KALAM) among the Asha'arites: al-Ash'ari and al-Ghazali. The Islamic Quarterly, 52 (3). pp. 255-268. ISSN 0021-1842
 13. Mohd Amin, Wan Mohd Azam (2013) Syiah dan pluralisme agama. Dakwah, 21. pp. 28-32. ISSN 0126-5938
 14. Mohd Amin, Wan Mohd Azam (2013) Humanisme & hubungannya dengan pluralisme agama. Dakwah (19). pp. 72-74. ISSN 0126-5938
 15. Mohd Amin, Wan Mohd Azam (2013) Reforming Sufism in Malaya: The teachings of Tuan Tabal and his followers. Intellectual Discourse, 21 (1). pp. 87-107. ISSN 2289-5639 (O), 0128-4878 (P)
 16. Mohd Amin, Wan Mohd Azam (2013) Ajaran-ajaran sesat di Malaysia. In: Seminar Kebangsaan Pengajian Akidah dan Agama 2013 (SIGMA 3), 28 September 2013, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Negeri Sembilan. (Unpublished)
 17. Mohd Amin, Wan Mohd Azam (2013) A preliminary analysis of the classical views of the concept of integration of knowledge. In: International Conference of Islamization of Modern Science and Scientification of Islamic Studies 2013, 3-5 December 2013, Kuantan, Pahang. (Unpublished)
 18. Mohd Amin, Wan Mohd Azam (2011) The concept of acquired knowledge (‘ilm al-husuli); its reformation in the discourse of Muslim scholars. Revelation and Science, 1 (3). pp. 50-61. ISSN 2229-9947
 19. Mohd Amin, Wan Mohd Adam (2011) Islamicization and relevantization of usuluddin and comparative religion. In: Forum on Islamicization and Relevantization Series, 11 February 2011, IIUM. (Unpublished)
 20. Mohd Amin, Wan Mohd Azam (2010) Tasawwuf al-Dihlawi menghadapi kebejatan akal dan akhlak zamannya. In: Seminar Gagasan Islah dan tajdid Shah Waliyullah al-Dihlawi, 27 April 2010, Dewan besar, IKIM. (Unpublished)

Most Viewed Items

Item titleViews
1Ajaran-ajaran sesat di Malaysia2734
2Ajaran sesat, edisi kedua2698
3Muslims and Buddhist interaction in Pasir Mas, Kelantan1588
4Islamicization and relevantization of usuluddin and comparative religion1587
5The phenomenon of meeting the Prophet in this world: the Malay Sufi perception 1485
6Syiah dan pluralisme agama1407
7Tasawwuf al-Dihlawi menghadapi kebejatan akal dan akhlak zamannya1378
8The concept of acquired knowledge (‘ilm al-husuli); its reformation in the discourse of Muslim scholars1377
9The concept of acquired knowledge ('ilm al-husuli) : its reformation in the discourse of Muslim scholars1358
10Reforming Sufism in Malaya: The teachings of Tuan Tabal and his followers1313
11A preliminary analysis of the classical views of the concept of integration of knowledge1201
12Humanisme & hubungannya dengan pluralisme agama1196
13Buddhists minority in Malay Muslims majority of Pasir Mas, Kelantan1156
14A preliminary analysis of the classical views of the concept of integration of knowledge791
15Islamic spirituality705
16Speculative theology (KALAM) among the Asha'arites: al-Ash'ari and al-Ghazali667
17Tasawwuf falsafi (Philosophical sufism) menurut Shah Wali Allah al-Dihlawi644
18Dr.Burhanuddin al-Helmy and his contribution to the Islamic thought in Malaysia625
19The development of the concept of Mahdism in The Malay Sunni world571
20A preliminary survey of issues of Shiism in Malaysia with special reference to the state of Malacca445
21Menyingkap isu-isu pemikiran semasa dalam ilmu usuluddin di Malaysia: cabaran dan pendirian444
22Allahyarham Tan Sri Prof. Dr. Ahmad Muhammad Abd al-Rauf344
23Five tenets of Islam in relation to urban planning204
24Pembentukan nilai moral sejagat dan hubungannya dengan konsep rahmatan lil 'alamin121
25Kritikan liberalisme terhadap institusi Islam dalam wacana negara sekular: satu penelitian awal30