IIUM Repository

Dr. Hossam Eldin Ibrahim Elsefy

Associate Professor

Department of Fiqh and Usul al-Fiqh

Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, IIUM

Islamic Criminal Law, International Relationship, Ijtihad and Fatwa, Maqasid Shariah, Usul al-Fiqh, Islamic Jurisprudence

Diploma in Human Science - Diploma, International Islamic University Malaysia Ph.D in Islamic Studies - Doctor of Philosophy, Universiti Malaya (UM) Master of Arts (Islamic Studies) - Masters Degree, University of Punjab Bachelor in Hons - Bachelor Degree, University Al-Azhar, Cairo

Profile Picture

Latest Additions

 1. Al-Hajiri, Mubaraak and Ibrahim Mohamed, Hossam El Din and Hendaoui, Hassan Ben Brahim (2020) حكم التجسيد والمحاكاة في الوسائط المتعددة: دراسة فقهية تحليلية. At-Tajdid. ISSN 1823-1926 E-ISSN 2600-9609 (In Press)
 2. Elsefy, Hossam Eldeen (2019) سبل معالجة الفساد الاقتصادي المعاصر في ضوء الشريعة الإسلامية د. حسام الصيفي. In: فسم الفقه واصول الفقه ندوة طلبة الدراسات العليا, Gombak. (Unpublished)
 3. Alkhateri, Maitha Saeed Abdulla and Haneef, Sayed Sikandar Shah and Elsefy, Hossam Eldin (2019) دور الفقه والفقهاء في التنمية المستدامة. In: International Conference On Religion, Governance And Sustainable Development (ICRGD2019), 16th-17th October 2019, Gombak, Kuala Lumpur. (Unpublished)
 4. Soumaila, Savane and Ibrahim Mohamed, Hossam El Din (2017) الفنون البديعية وديوان إفادة الطالبين لأمير المؤمنين محمد بلو النيجيري. IIUM Press, International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur , Malaysia. ISBN 978-967-418-890-0
 5. Saljuki, Mardiah and Ibrahim Mohamed, Hossam El Din (2017) الجراحة التجميلية في القانون الإيراني: دراسة فقهية. IIUM Press, Kuala Lumpur, Malaysia. ISBN 978-967-418-900-6
 6. Alkhatri, Maitha Said Abdillah and Haneef, Sayed Sikandar Shah and Elsefy, Hossam Eldeen (2019) صناعة المجتهد بين التراث والمعاصرة. Journal of Islam in Asia, 16 (2). pp. 111-136. E-ISSN 2289-8077
 7. Ibrahim Mohamed, Hossam El Din and Elatrash, Radwan Jamal Yousef (2017) الإعجاز القرآني البياني في آيات قصة آدم عليه السلام وأبعادها الواقيعية. IIUM Press, International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur. ISBN 978-967-418-989-1 (In Press)
 8. Soumaila, Savane and Ibrahim Mohamed, Hossam El Din (2017) الرجوع عن الشهادة وأثره في القضاء رؤية فقهية معاصرة. IIUM Press, International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur. ISBN 978-967-418-893-1
 9. Muchtar, Subhanallah and Ibrahim Mohamed, Hossam El Din (2017) التورق المصرفي وتطبيقاته في المصارف الإسلامية: بنك الراجحي بماليزيا نموذجا. IIUM Press, International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur. ISBN 978-967-418-901-3 (In Press)
 10. Dicko, Mohd Mustafa Musa and Ibrahim Mohamed, Hossam El Din (2017) الحلول الشرعية الديون المتعثرة في المصارف الإسلامية. IIUM Press, International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur. ISBN 978-967-418-897-9 (In Press)
 11. AlKindy, Abdul Razak and Ibrahim Mohamed, Hossam El Din (2017) المفطرات الطبية المعاصرة: دراسة طبية فقهية مقارنة. IIUM Press, International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur. ISBN 978-967-418-881-8 (In Press)
 12. Hidayatullah, Rahmat and Ibrahim Mohamed, Hossam El Din and Mat Jubri@Shamsuddin, Mustafa (2017) تجريد المسائل الكلامية من علم أصول الفقه. IIUM Press, International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur. ISBN 978-967-418-853-5 (In Press)
 13. Soliman, Rehab and Ibrahim Mohamed, Hossam El Din (2017) تعدد الزوخات بين مقاصد الشريعة والعرف: مكة المكرمة أنموذجأ. IIUM Press, International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur. ISBN 978-967-418-845-0
 14. Mohd Shauki, Aziyah and Ibrahim Mohamed, Hossam El Din (2017) مصرف في سبيل الله لآ عمال البر: دراسة حالة مركز الزكاة في ولاية قدح ماليزيا. IIUM Press, International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur. ISBN 978-967-418-809-2
 15. Abdulrahman, Manswab and Ibrahim Mohamed, Hossam El Din (2018) أحكام زواج الخلّان في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة بعادات قبيلة ديغو في جمهورية كينيا منصب محسن عبد الرحمن = Rules of cohabitation in Islamic jurisprudence a comparative study with Digo customs in the Republic of Kenya. International Journal of Fiqh And Usul Fiqh Studies (IJFUS), xx (xx). pp. 1-22. (In Press)
 16. Hassan, Samirah and Ibrahim Mohamed, Hossam El Din (2019) موقف الشريعة الإسلامية من تهجير أهل القاتل. Journal of Islam in Asia, xx (xx). pp. 1-22. E-ISSN 2289-8077 (In Press)
 17. Ibrahim Mohamed, Hossam El Din and Elatrash, Radwan Jamal Yousef (2018) الدولة في القرآن الكريم والسنة النبوية: المفهوم وحتمية الوجود. In: 6th International Prophetic Heritage Conference (SWAN) 2018, 2nd-3rd Oct. 2018, Istanbul, Turkey.
 18. Ibrahim Mohamed, Hossam El Din and Zakariyah, Luqman and Mat Jubri@Shamsuddin, Mustafa (2019) نحو نموذج معاصر لمعجم المصطلحات في التشريع الجنائي الإسلامي. At-Tajdid, xx (xx). pp. 1-37. ISSN 1823-1926 E-ISSN 2600-9609 (In Press)
 19. Ibrahim Mohamed, Hossam El Din and Dukhni, Mohamed Qaalib (2018) تفعيل آليات ضمان المضارب والمشارك في ضوء مقصد حفظ المال = Revitalizing the mechanism of guarantee for the mudhārib (operator) and the capital owner in the light of the purpose of preserving the wealth = Mengefisyenkan mekanisme jaminan pelanggan mudharabah dan musyarakah dari perspektif objektif memelihara harta. At-Tajdid, 22 (43A). pp. 239-255. E-ISSN 1823-1926
 20. Tawfeeq, Abu Baker and Ibrahim Mohamed, Hossam El Din (2017) الصكوك الاستثمارية الإسلامية بين ماليزيا ومصر: دراسة فقهية مقارنة = Islamic investment Sukuk between Malaysia and Egypt: a juristic comparative study. International Journal of Fiqh and Usul al-Fiqh Studies, 1 (1). pp. 9-41. E-ISSN 2600-8408

Most Viewed Items

Item titleViews
1مشكلة الفساد الإداري والسياسي وسبل الوقاية منه من المنظور الإسلامي1691
2التدابير الوقائية لظاهرة الردة دراسة فقهية-اجتماعية1495
3Islamic finance : a comparative jurisprudential study1041
4السياسة التعليمية وتأهيل المنتج التعليمي لسوق العمل 695
5دراسة منهجية في فكر محمد شحرور وكيفية تعامله مع النص الشرعي 662
6تأهيل المراقب الشرعي في البنوك الإسلامية بين الواقع والمأمول= Ta'mul al-muraqib al-shar' fi al-banuk al-Islamiyah baina al-waqi' wa-al-ma'mul647
7جراحات التجميل بين ضوابط الشريعة والممارسة العملية دراسة تحليلية مقاصدية455
8الاجتهاد من المنظورين السني والشيعي: دراسة مقارنة412
9تفعيل آليّات ضمان المضارب والمشارك في ضوء مقصد حفظ المال409
10جراحة التجميل أنواعها وأحكامها: دراسة فقهية مقارنة بالقانون اإليراني380
11الصكوك الاستثمارية الإسلامية بين ماليزيا ومصر: دراسة فقهية مقارنة = Islamic investment Sukuk between Malaysia and Egypt: a juristic comparative study349
12تفعيل آليات ضمان المضارب والمشارك في ضوء مقصد حفظ المال = Revitalizing the mechanism of guarantee for the mudhārib (operator) and the capital owner in the light of the purpose of preserving the wealth = Mengefisyenkan mekanisme jaminan pelanggan mudharabah dan musyarakah dari perspektif objektif memelihara harta277
13الخطاب القرآني لغير المسلمين مفهومه وتوابعة ومقاصده275
14نحو نموذج معاصر لمعجم المصطلحات في التشريع الجنائي الإسلامي245
15الدولة في القرآن الكريم والسنة النبوية: المفهوم وحتمية الوجود196
16أحكام زواج الخلّان في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة بعادات قبيلة ديغو في جمهورية كينيا منصب محسن عبد الرحمن = Rules of cohabitation in Islamic jurisprudence a comparative study with Digo customs in the Republic of Kenya189
17تجريد المسائل الكلامية من علم أصول الفقه163
18موقف الشريعة الإسلامية من تهجير أهل القاتل160
19مسئولية الحكومات في مواجهة زنا المحارم دراسة فقهية159
20التورق المصرفي وتطبيقاته في المصارف الإسلامية: بنك الراجحي بماليزيا نموذجا155
21مصرف في سبيل الله لآ عمال البر: دراسة حالة مركز الزكاة في ولاية قدح ماليزيا148
22الإعجاز القرآني البياني في آيات قصة آدم عليه السلام وأبعادها الواقيعية140
23الحلول الشرعية الديون المتعثرة في المصارف الإسلامية138
24أحكام المداينة في المؤسسات المالية الإسلامية136
25المفطرات الطبية المعاصرة: دراسة طبية فقهية مقارنة132
26الرجوع عن الشهادة وأثره في القضاء رؤية فقهية معاصرة131
27تعدد الزوخات بين مقاصد الشريعة والعرف: مكة المكرمة أنموذجأ115
28الجراحة التجميلية في القانون الإيراني: دراسة فقهية60
29سبل معالجة الفساد الاقتصادي المعاصر في ضوء الشريعة الإسلامية د. حسام الصيفي51
30الفنون البديعية وديوان إفادة الطالبين لأمير المؤمنين محمد بلو النيجيري47