IIUM Repository

Dr. Mohd Hisham Mohd Kamal

AHMAD IBRAHIM KULLIYYAH OF LAWS

Profile Picture

Latest Additions

 1. Mohd Kamal, Mohd Hisham and Ahamat, Haniff and Shapiee, Rohimi and Mat Basir, Salawati (2018) Kamus undang-undang antarabangsa. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9789834915360
 2. Mohd Kamal, Mohd. Hisham (2017) International legal personality of Prophet Muḥammad (pbuh). IIUM Law Journal, 25 (2). pp. 161-178. ISSN 0128-2530
 3. Mohd Kamal, Mohd. Hisham (2017) Prinsip hak asasi manusia menurut perspektif undang-undang antarabangsa dan hukum syarak: suatu perbandingan (Human rights principles according to international law and syariah perspectives: a comparison). Jurnal Kanun, 26 (1). pp. 72-99.
 4. Mohd Kamal, Mohd Hisham (2015) Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan al-Siyar: sebuah kajian perbandingan. In: Islam dan urusan kemanusiaan: konflik, perdamaian dan filantropi. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta Selayan, Indonesia, pp. 83-104. ISBN 978-602-290-024-5
 5. Mohd Kamal, Mohd Hisham (2012) Terrorism, jihad and human rights in Islam. In: Human Rights Law : International, Malaysian and Islamic Perspective. Sweet and Maxwell Asia, Kuala Lumpur, pp. 403-411. ISBN 9789675040870
 6. Mohd Kamal, Mohd Hisham (2012) Islamic law on protection and assistance of civilians affected by armed conflicts and natural disasters, methods and means of warfare, and treatment of prisoners of war. In: Asia Pacific Yearbook of International Humanitarian Law. Institute Of International Legal Studies, UP Law Center Bocobo Hall, UP Diliman,1101 Quezon City, Philippines, Philippines, pp. 245-261. ISBN 9789711504113
 7. Mohd Kamal, Mohd Hisham (2013) Meaning and method of the interpretation of sunnah in the field of siyar: a reappraisal. In: Islam and international law: engaging self-centrism from a plurality of perspectives. Martinus Nijhoff Publishers, Netherlands, pp. 64-80. ISBN 9789004233355
 8. Mohd Kamal, Mohd Hisham (2012) Freedom of religion, apostasy and blasphemy in Islam. In: Human Rights Law : International, Malaysian and Islamic Perspective. Sweet and Maxwell Asia, Kuala Lumpur, pp. 433-447. ISBN 9789675040870
 9. Mohd Kamal, Mohd Hisham (2012) Application of international human rights law in Malaysia. In: Human rights law : International, Malaysian and Islamic perspectives. Sweet and Maxwell Asia, Petaling Jaya, Malaysia, pp. 279-292. ISBN 978-967-5040-87-0
 10. Mohd Kamal, Mohd Hisham (2011) Coercive means of settlement. In: International Dispute Settlement Mechanisms. IIUM Press, Kuala Lumpur, pp. 283-483. ISBN 978-967-0225-42-5
 11. Mohd Kamal, Mohd Hisham, ed. (2010) Statutes on Islamic legal system, 3rd edition. Law Centre Series of Statutes (LCSS) . Harun M. Hashim Law Centre, IIUM, Kuala Lumpur.
 12. Mohd Kamal, Mohd Hisham (2009) Kebebasan beragama dan isu riddah dari perspektif syariah. In: Isu-isu kebebasan beragama & penguatkuasaan undang-undang moral. Siri Syariah dan perundangan . Jabatan Undang-Undang Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Kuala Lumpur, pp. 53-82. ISBN 9789834120375
 13. Mohd Kamal, Mohd Hisham (2007) Towards international peace and security: learning from the Prophet of Islam (S.A.W.). Asian Journal of International Law, 2 (1-2). pp. 145-164. ISSN 0973-5097
 14. Mohd Kamal, Mohd Hisham (2008) Perlembagaan Malaysia dalam era globalisasi: penerimapakaian undang-undang antarabangsa. Kanun, 20 (2). pp. 21-35. ISSN 0128-2670
 15. Mohd Kamal, Mohd Hisham (2009) Office of the Mufti in Malaysia: legal history and constitutional role. Shariah Law Reports, 4. pp. 65-89. ISSN 1985-4250
 16. Mohd Kamal, Mohd Hisham (2007) Kedudukan dan peranan raja-raja dalam pentadbiran agama Islam. In: Pentadbiran Undang-undang Islam di Malaysia. Siri Perkembangan Undang-undang di Malaysia (12). Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, pp. 57-74. ISBN 978-983-62-9724-2
 17. Mohd Kamal, Mohd Hisham (2007) Lembaga pengampunan: peranan dan isu. In: Pentadbiran Keadilan: Artikel Terpilih. Siri Perkembangan Undang-undang di Malaysia (3). Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, pp. 215-230. ISBN 9789836297464
 18. Mohd Kamal, Mohd Hisham (2007) Islam sebagai sumber perundangan Malaysia. In: Sumber undang-undang Malaysia: artikel terpilih. Siri Perkembangan Undang-undang di Malaysia (2). Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, pp. 1-17. ISBN 978-983-62-9716-7
 19. Shuaib, Farid Sufian and Ahmad Bustami, Tajul Aris and Mohd Kamal, Mohd Hisham (2001) Administration of Islamic law in Malaysia: text and material (1st edition). Malayan Law Journal, Kuala Lumpur. ISBN 9789679623024
 20. Ahmad Bustami, Tajul Aris and Mohd Kamal, Mohd Hisham and Shuaib, Farid Sufian, eds. (2005) Kaedah perundangan, bidang kuasa dan tatacara mahkamah syariah. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 983-62-8386-2

Most Viewed Items

Item titleViews
1Administration of Islamic law in Malaysia: text and material (1st edition)3332
2Coercive means of settlement2235
3The law of wills and intestacy in Malaysia1693
4Modern application of Siyar (Islamic law of nations): some preliminary observations1614
5Office of the Mufti in Malaysia: legal history and constitutional role1353
6Pemakaian kod etika hakim syarie menurut perspektif hakim1279
7Lembaga pengampunan: peranan dan isu1225
8Kedudukan dan peranan raja-raja dalam pentadbiran agama Islam1186
9Meaning and method of the interpretation of sunnah in the field of siyar: a reappraisal 1137
10Perlembagaan Malaysia dalam era globalisasi: penerimapakaian undang-undang antarabangsa1093
11Freedom of religion, apostasy and blasphemy in Islam950
12Application of international human rights law in Malaysia870
13Kebebasan beragama dan isu riddah dari perspektif syariah863
14Undang-undang keluarga dan prosedur755
15Murtad dalam perundangan Islam dan enakmen negeri-negeri753
16Harta sepencarian, prosiding ex-parte, perintah injunksi738
17Islam sebagai sumber perundangan Malaysia732
18Islamic law on protection and assistance of civilians affected by armed conflicts and natural disasters, methods and means of warfare, and treatment of prisoners of war 683
19Kaedah perundangan, bidang kuasa dan tatacara mahkamah syariah680
20Terrorism, jihad and human rights in Islam677
21Statutes on Islamic legal system, 3rd edition650
22Towards international peace and security: learning from the Prophet of Islam (S.A.W.)647
23Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan al-Siyar: sebuah kajian perbandingan511
24Prinsip hak asasi manusia menurut perspektif undang-undang antarabangsa dan hukum syarak: suatu perbandingan (Human rights principles according to international law and syariah perspectives: a comparison)374
25International legal personality of Prophet Muḥammad (pbuh)240
26Kamus undang-undang antarabangsa92